• 02126470980
  • تهران - نیاوران - جم سنتر - واحد 1108
  • Taba.holding@mail.com

مشخصات فردی

مجرد
پایان خدمت

سوابق کاری و تحصیلی

سوابق تحصیلی

در صورت خالی ماندن هر کدام از فیلد ها ، اطلاعات مربوط به آن ردیف ثبت نمیشود

سوابق کاری

در صورت خالی ماندن هر کدام از فیلد ها ، اطلاعات مربوط به آن ردیف ثبت نمیشود
نیمه وقت

وضعیت زبان

وضعیت زبان

مشخصات همسر و فرزندان

مشخصات همسر و فرزندان

همسر

نیمه وقت

سایر اطلاعات

آیا از بستگان شما کسی به کشور دیگری مهاجرت کرده است ؟
خیر
میزان دارایی شما در کدام یک از دامنه های زیر قرار دارد ؟
سلایق و تمایلات منطقه محل زندگی تان در آینده
آب و هوای شهر محل زندگی ام برایم :
میزان آزادی های اجتماعی برایم :
میزان درآمد های مالی و سطح رفاه مردم در کشور محل زندگی ام برایم :
خدمات اجتماعی و بیمه ای و درمانی در کشور محل زندگی ام برایم :
اگر توضیح خاصی در مورد تمایلات و شروط خود برای کشور محل سکونت تان در آینده دارید را شرح دهید

کشورهای مقصد

کشور خاصی مد نظرم می باشد